Monissa ohjeissani käytetään tikapuutekniikkaa, joka ei ole niin hankalaa kuin aluksi saattaa vaikuttaa. Kattava ja selkeä ohjeistus tekniikkaan löytyy Elina S:n tekemänä youtubesta: